polski english

Łukęcin to piękna i malownicza miejscowość położona nad brzegiem Bałtyku. Otaczające lasy czynią to miejsce wyjątkowym , dla osób poszukujących wypoczynku...

RODO

Klauzula Informacyjna RODO - Ośrodek Wczasowy "WRZOS"

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Wczasowy "WRZOS" sp z o.o, Łukęcin, ul. Słoneczna 14 - NIP 986-00-85-756
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  -dostępu do swoich danych,
  -do poprawienia swoich danych,
  -do usunięcia danych,
  -do przenoszenia danych,

  W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem